КЗ

«Вінницько-Хутірський ЗДО ВМР»

Адреса:

Режим роботи:

Немирівське шосе, 94 – к, с. Вінницькі Хутори

Понеділок - П’ятниця

07:00-19:00

Пріоритетні напрямки

        Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Базовим компонентом дошкільної освіти України, для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2022 – 2023 навчальному році, педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на вирішення наступних завдань:

        1. Формувати інженерне мислення, загальні наукові уявлення про світ, ознайомлювати з природничо-математичними науками через ігрову та художньо-продуктивну діяльність.
        2. Посилити роботу з формування основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру, історію та звичаї, як важливими чинниками національно – патріотичного виховання.
        3. Націлити діяльність педагогів на формування у дітей моделі поведінки та звички, що відповідають сталому розвитку в системі екологічного виховання. Сприяти набуттю дитиною первинних компетенцій ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.

ЗАВДАННЯ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

        1. Розширювати знання, уміння та навички дітей через організацію спостережень, пошуково – дослідницької, трудової діяльності в природі
        2. Створити необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров′я дітей влітку, використовуючи сучасні методи оздоровчо – розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.
        3. Продовжити роботу з формування у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей українського народу через ознайомлення з літніми народними і календарними святами.